Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија југоисточне Европе

Студијски програм:
МКПГ (IX семестар -DAS)
Палеонтологија (IX семестар -DAS)
Геологија нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Регионална геологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Геологија југоисточне Европе
Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са геолошком грађом ширег оквира Србије и упознавање корелативних елемената тектонских ентитета развијених на подручју Србије са тектонским садржајима у ширем окружењу.
Исход предмета:
Студенти стичу сазнања битна за разумевање тектонске еволуције југоисточне Европе и корелацију крупних тектонских јединица у домену Алпа, Динарида, Карпато-балканида и већих басена југоисточне Европе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основна својства европске литосфере. Положај ЈИ-Европе у склопу европског континента, главни убрани системи ЈИ-Европе, главне тектоностратиграфске јединице: Алпи, Карпати, Карпато-балканиди Србије, Балканиди, Динариди, Српско-македонска маса, Албаниди, Хелениди, Апенини, Тектоно-стратиграфски садржаји и еволуција крупних басена ЈИ-Европе (Јадрански, Панонски, Влашко-понтски, Егејски и Тиренски).

Практична настава
Вежбања конципирана на бази самосталне обраде и презентације одабраних тема, консултације и дискусија о тектонској еволуцији простора Србије у контексту тектонике ЈИ Европског простора.

Литература:
  1. Маровић, М., 2001: Геологија Југославије, интерна скрипта - РГФ, Београд.
  2. Димитријевић, М., 1995. Геологија Југославије. Геоинститут, Барекс. Београд.
  3. Schmid, S., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M. and Ustaszewski, K., 2008. The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139-183, http://dx.doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе-самостална обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти