Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање у истраживању лежишта нафте и гаса

Предавачи:
проф. др Александар Костић, мастер Николета Алексић
Студијски програм:
Геологија нафте и гаса (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 3    Статус: Обавезан
Услов: положен испит из предмета: Лежишта и истраживање нафте и гаса
Циљ предмета:
Циљ предмета је савладавање концепције и поступака израде пројекта истраживања нафте и гаса, као и правилног избора метода истраживања.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за самосталну израду Пројекта нафтно-геолошких истраживања. Стицање знања потребних за пројектовање и извођење истраживања нафте и гаса, неопходних за рад и даље усавршавање у струци.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Истражно подручје. Циљ израде Пројекта нафтно-геолошких истраживања. Садржај пројекта истраживања. Општи подаци о Пројекту, текстуални део и графичка документација. Потребни докази - документација. Увод и технички задатак. Општи подаци о истражном простору. Преглед и анализа резултата ранијих истраживања са закључком о степену истражености. Пројектна решења процеса нафтно-геолошких истраживања: концепција и методика истраживања. Предмер са описом и техничким условима извођења истражних радова, Динамика извођења истражних радова, Предрачун трошкова истраживања, Економско образложење пројекта; Мере заштите на раду и заштите животне средине. Списак литературе и фондовске документације. Стручни надзор над извођењем нафтно-геолошких истраживања. Техничка контрола пројекта нафтно-геолошких истраживања. Законска регулатива у области геолошких истраживања и експлоатације нафте и гаса.

Практична настава
Израда Пројекта нафтно-геолошких истраживања. Детаљна разрада појединих поглавља предвиђених Правилником.

Литература:
  1. Службени гласник - Законска регулатива везана за пројектовање и извођење нафтно-геолошких и истраживања и експлоатације нафте и гаса
  2. Различити пројекти истраживања нафте и гаса и извештаји о изведеним истраживањима - из фонда РГФ-а
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама и кроз тестове. Израда семинарслког рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations