Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Петрологија магматских и метаморфних стена

Предавачи:
доц. др Бојан Костић
Студијски програм:
Геологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Геологија нафте и гаса (IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Економска геологија (IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Регионална геологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: нема
Циљ предмета:
Стицање знања о склопу (посебно макро и микро: текстура, структура), саставу и основним врстама магматских и метаморфних стена
Исход предмета:
Оспособљавање за директан практичан рад на терену и у лабораторији (одредба врсте стена и петрографска анализа (структура, текстура, минерални састав, протолити метаморфних стена и П-Т услови) и припрема за више нивое студија
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод. Петрогени минерали. Магматске стене: начин појављивања, склоп (текстура и структура), класификација. Главни типови магматских стена: дубински, вулкански и жични. фактори и врсте метаморфних промена; склоп, подела и минерални састав метаморфних стена. Петрологија регионално метаморфних стена; Петрологија контактно метаморфних стена; Петрологија аутометаморфих и хидротермално измењених стена.Економски значај, дистрибуција и средине стварања стена и њихово распростирање посебно на територији наше земље .

Практична настава
Макроскопске и микроскопске вежбе (текстура, структура, минерални састав и детерминација стена).

Литература:
  1. В. Ђорђевић, П. Ђорђевић, Д. Миловановић, 1991: Основи петрологије. Наука Београд, 223стр
  2. Д. Миловановић, Б. Боев, 2001: Земља, тектоника плоча и магматизам, Наука, Београд, 175стр.
  3. Јовановић, В. и Срећковић-Батоћанин, Д., 2006: Основи геологије. Завод за уџбенике и наставна средства Београд, 220стр.
  4. Д. Миловановић, 2001: Минерали стена, Наука, Београд, 175стр.
  5. Кристина Шарић, 2013: петрологија магмаских и метаморфних стена - практикум. РГФ, београд
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена аудио-визуелним методама и обавезна примена микроскопа, Теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -