Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа стратиграфија

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Економска геологија (III семестар -OAS)
Регионална геологија (III семестар -OAS)
Назив предмета: Општа стратиграфија
Предавачи:
проф. др Љупко Рундић, Јелена Стефановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Општа геологија
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са стратиграфијом као геолошком дисциплином, њеним фундаменталним принципима, основама метода у стратиграфских истраживања, и основним категоријама и терминима стратиграфске класификације и номенклатуре.
Исход предмета:
Спознаја о стратиграфији као фундаменталној геолошкој дисциплини и њеном значају у савременим истраживањима
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Дефиниција и преглед развоја. Основни стратиграфски принципи: суперпозиција, палеонтолошка обележеност, просторна промењљивост, просторна и временска миграција геолошких тела, принцип еволуције, принцип актуализма. Увод у методе стариграфских истраживања: литостратиграфија, тектоностратиграфија, магнетостратиграфија, геофизички каротаж, биостратиграфија, сеизмичка стратиграфија, изотопна геохронологија, секвенциона стратиграфија, хемостратиграфија, стратиграфија догађаја, циклостратиграфија, климатостратиграфија. Појам време и граница у стратиграфији. Стратиграфски профили, празнине, скале. Стратиграфска класификација, терминологија и номенклатура.

Практична настава
Слајдови, видео-пројекције, фотографије, планшете и табеле. Рад на конкретним задацима везаним за дату наставну јединицу. Самостални истраживачки рад. Семинар.

Литература:
  1. Рундић Љ., 2007: Општа стратиграфија – уџбеник. РГФ Београд, 117 стр.
  2. Doyle, P., Bennett M.R. & Baxter, A.N., 2001: The Key to the Earth History – An Introduction to Stratigraphy. John Wiley & Sons, Chichester, 293 pgs.
  3. Pomerol, C., 1987: Stratigraphie - Methodes, Principe, Applications Doin. 283 str. Paris.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
колоквијум30
семинар20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти