Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа минералогија

Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
Геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Истраживање лежишта минералних сировина(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Регионална геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се студент упозна са основним аспектима унутрашње кристалне структуре минерала и њеној повезаности са њиховим спољашњим изгледом и физичким особинама, као основом за праћење предмета Систематике минерала у другом семестру школовања, као и праћење других сродних предмета.
Исход предмета:
Савладавањем градива из предмета студент је оспособљен да прати Систематику минерала у макроскопском и микроскопском препознавању минерала.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Увод у минералогију, Кристално и аморфно стање материје, Елементи геометријске кристалографије, Кристалне системе и ближњење, Кристални и кристаласти агрегати, Псеудоморфозе минерала, Изоморфизам и полиморфизам, Хемијски састав и формуле минерала, Физичка кристалографија, Генеза минерала, Оптичке особине минерала, Поларизациони микроскоп и делови, Основе ортоскопских посматрања минерала у микроскопу, Основе коноскопских посматрања у микроскопу.

Практична настава
Вежбе су практичног карактера и прате садржај предавања.

Литература:
  1. Минералогија - Данило Бабич, Посебно издање, Београд, 2003.
  2. Практикум из минералогије - Сузана Ерић, Данило Бабич, РГФ, Београд, 2014.
  3. Opća mineralogija, Dragutin Slovenec, RGNF, Zagreb, 2011.
Метода извођења наставе:
На предавањима Power point и мултимедијалне презентације, на вежбама практичан рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава10
Колоквијуми45
Додатни услови оцењивања: -