Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика флуида

Предавачи:
проф. др Небојша Васовић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геологија нафте и гаса (IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са елементима кинематике и динамике флуида неопходним у образовању инжењера рударства.
Исход предмета:
-
Садржај предмета:

Теоријска настава
Проток флуида. Вискозан флуид; Навије - Стоксове једначине. Једначина континуитета. Струјно поље. Стабилност тела при пливању. Потенцијално струјање флуида. Струјање реалног флуида. Динамичка сличност струјања флуида. Бернулијев интеграл за стишљив флуид. Кинематичка и динамичка вискозност. Коефицијент и модул стишљивости флуида. Закон количине кретања за флуид. Коши – Лагражев интеграл Ојлерових једначина. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида. Сила притиска флуида на произвољну површ. Теореме Лагранжа и Хелмхолца. Вртложно струјање флуида. Паскалов хидростатички парадокс. Центар притиска нестишљивог флуида. Стишљив флуид у пољу силе теже.

Литература:
  1. П.Цветковић, Механика флуида, Саобраћајни факултет 1990
  2. К. Вороњец, Н. Орадовић, Механика флуида, Грађевинска књига 1965
  3. М. Плавшић, Механика фуида, Научна књига 1976
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40
Писмени испит20

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -