Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Историјска геологија А

Студијски програм:
Геологија (IV семестар -OAS)
Економска геологија (IV семестар -OAS)
Регионална геологија (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Историјска геологија А
Предавачи:
доц. др Дејан Радивојевић, Јелена Стефановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Општа стратиграфија
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са историјским развојем и еволуцијом Земљине коре и наше планете почевши од космичке и геолошке фазе па до савременог доба.
Исход предмета:
Спознаја о најважнијим органским и неорганским променама, процесима и догађајима током дуге геолошке историје планете Земље и оспособљеност за каснија детаљнија историјско-геолошка истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Предмет истраживања. Дефиниција и однос према другим геолошким дисциплинама. Историјат развоја. Космичка и геолошка фаза у развоју наше планете. Историја Земље у Архаику и Протерозоику и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине на класичним локалитетима у Европи. Еволуција планете у Палеозоику и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине на класичним локалитетима у Европи. Геолошка историја планете у Мезозоику, главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске особине, најважнији глобални догађаји и значај. Еволуција планете у Кенозоику Европе и главне тектонске, биостратиграфске и палеогеографске карактеристике. Појава, еволуција и нестанак епиконтиненталног мора Паратетиса. Основне карактеристике квартарних наслага Европе. Плеистоценска ледена доба, промене климе, појава хоминида и њихов значај.

Практична настава
Раде се практични задаци (цртање стратиграфских стубова, локалних профила). Предвиђена је и израда самосталних задатака, уз практичан рад на терену и у стратиграфској збирци.

Литература:
  1. Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580 Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580 Д. Рабреновић, С. Кнежевић и Љ. Рундић, 2003: Историјска геологија.- РГФ Универзитета у Београду,266, Београд
  2. Wicander R. & Monroe J. S.,2000: Historical Geology-Evolution of Earth and Life through time. Brooks/Cole, UK, 580
  3. Јанкичевић ј., 1989: Историјска геологија - Прекамбријум. Научна књига, 111 стр.
  4. Stanley, S.M., 1999: Earth System History. W.H. Freeman & Cp., New York, 615 pgs.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација (ЛЦД и видео)
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит45

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава20
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти