Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Просторна анализа у геонаукама

Студијски програм:
Геотехника (II семестар -DOS)
Назив предмета: Просторна анализа у геонаукама
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање напредних знања о методологији моделовања просторних података, за различите врсте интерполације, екстраполације података, предвиђања у просторном и временском домену.
Исход предмета:
Упознавање са значајем просторног моделовања и могућностима примене у научноистраживачком раду.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Прикупљање, припрема и обрада просторних података у ГИС окружењу, 2.Геостатистичке методе интерполације у ГИС окружењу и програмирање у R програмском језику. 3. Статистичке методе моделовања. 4.Теорија Машинског Учења и примена. 5. Просторно-временска анализа. 6. Методе валидације модела

Практична настава
Практичан кабинетски и самосталан рад по наведеним темама, рад у одговарајућим софтверима.

Литература:
  1. Marjanović (2014) Conventional and Machine Learning methods for landslide assessment in GIS
  2. Witten,Frank, Hall (2011) Data Mining: Practical Machine Learning Tools and Techniques.
  3. Mitchell (1997) Machine Learning
  4. Hengl (2009) A Practical Guide to Geostatistical Mapping
  5. Разне интернет странице
Метода извођења наставе:
Консултације, семинарски рад, публиковање и презентовање резултата рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти