Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Примена софтвера у геотехници

Студијски програм:
Геотехника (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Примена софтвера у геотехници
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са радом (карактеристикама и могућностима примене) основних рачунарских програма у области геотехнике.
Исход предмета:
Упознавање са значајем примена савремених рачунарских програма и оспособљавање да се стечена знања примене у области геотехнике.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Упознавање са основама векторске графике (AUTOCAD). Израда графичких прилога: пресека терена и профила бушотина у дигиталном формату (AUTOCAD). Дигитализација геолошких карата у пројекцији (AUTOCAD). Статистичка обрада података (EXCEL). Израда различитих дијаграма (EXCEL). Анализа структурног склопа и израда Шмитовог дијаграма (EXCEL и DIPANALYST). Кинематска анализа (EXCEL и DIPANALYST, STEREONET) Стабилност падина и косина, са различитим санационим елементима - потпорним зидовима, геосинтетицима итд. (EXCEL и VISUALSLOPE).

Практична настава
Израда практичних задатака по наведеним темама, решавање практичних проблема применом савремених рачунарских програма.

Литература:
  1. Упутства за коришћење доступних програма (Manuals)
  2. Извори са различитих интернет страница
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава, самосталан рад на рачунару, аудио-визуелна демонстрација, консултације, задаци за самосталан рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти