Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи рударства

Предавачи:
др Милош Глигорић, проф. др Сузана Лутовац
Студијски програм:
Геотехника(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Инжењерство заштите животне средине(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Инжењерство нафте и гаса(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Геологија нафте и гаса (IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Изборни
Регионална геологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(II семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 4    Статус: Обавезан
Услов: /
Циљ предмета:
Упознавање са граном технике која се бави добијањем корисних минералних сировина и њиховом припремом за даљу прераду у индустрији и свакодневном животу. Савремена рударска техника данас прати експлоатацију различитих минералних сировина и обезбеђује све неопходне потребе за једно друштво. Веће количине и већи обим производње минералних сировина, у првом реду јачају економску моћ једне земље.
Исход предмета:
Стицање основних знања из области рударске науке и технике.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса подељен је у пет делова и то: општи део, површинска експлоатација, подземна експлоатација, експлоатација течних и гасовитих горива и припрема минералних сировина. Општи део обрађује развој рударства, производњу минералних сировина у свету и код нас, стање и даљи развој рударства на просторима Србије, као и развој школства за потребе рударства. Затим дају се основни појмови о лежиштима и њихова подела. Обрађују се рударске методе истраживања и класификација рудних резерви. У делу који обрађује површинску експлоатацију дају се предности и недостаци површинског откопавања, основни елементи површинског копа, типови површинских копова, отварање површинског копа, објекти површинске експлоатације, фронт рударских радова, коефицијент откривке, одводњавање површинских коопова, технологије откопавања, радови на бушењу и минирању, методе минрања на коповима, механизовано копање и утовар, машине - багери са једним и више радних елемената, одлагање откривке и јаловине. У оквиру подземне експлоатације дато је: отварање лежишта, разрада и припрема лежишта за откопавање, рудничке просторије, дефиниције и методе израде, методе организације израде ходника, проветравање рудника, особине јамског ваздуха, начин проверавања јаме, минирање у средини са метаном и угљеном прашином. Методе откопавања - неслојевита лежишта: методе отворених откопа, методе откопавања са засипавањем откопаних простора, методе откопавања са зарушавањем кровине. Методе откопавања - слојевита лежишта: методе откопавања кратким челом, методе откопавања широким челом, транспорт и извоз, израда тунела и комора. Експлоатација течних и гасовитих лежишта обрађује: лежишта нафте и гаса, типови лежишта нафте и гаса, услови у лежишту, особине нафте, принципи разраде нафтних и гасних лежишта, припрема бушотине за експлоатацију, експлоатација ерупцијом, експлоатација лифтовањем, експлоатација дубинским и потопљеним пумпама, транспорт нафте и гаса. У оквиру припреме минералних сировина обрађују се: основни појмови и дефиниције, процеси у припреми минералних сировина, уситњавање, дробљење, просејавање, млевење, класирање, концентрација: флотацијска, гравитацијска, магнетна.

Практична настава
Упознавање са рударским симболима. Рачунске вежбе из: површнске и подземне експлоатације; нафте и гаса; ПМС Теренска настава на школском руднику на Авали.

Литература:
  1. С.Трајковић, С. Лутовац, Р. Токалић, Л. Стојановић; Основи рударства, РГФ, Београд, 2010.
  2. Милован Ант. Коблишка, 1973, Општи рударски радови, Грађевинска књига Београд
Метода извођења наставе:
Предавања, лабораторијске вежбе, елаборат, теренска настава.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава15
Колоквијуми50
Додатни услови оцењивања: -