Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Нелинеарна динамика

Предавачи:
проф. др Инес Гроздановић
Студијски програм:
Геотехника(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: Matematika 1, Matematika 2
Циљ предмета:
Upoznavanje kandidata sa teorijom iz nelinearne dinamike
Исход предмета:
Osposobljavanje kandidata za primenu teorije u konkretnim problemima
Садржај предмета:

Теоријска настава
Uvod. Jednodimenzionalni sistemi. Bifurkacije u jednodimenzionalnim sistemima. Jednodimenzionalni sistemi na kružnicama. Dvodimenzionalni linearni sistemi. Nelinearni sistemi u ravni. Granični ciklus. Bifurkacije u višedimenzionalnim sistemima.

Литература:
  1. Dragoslav Kuzmanović, Nebojša Vasović, Srđan Kostić, Srboljub Simić, Igor Franović, Ines Grozdanović, Kristina Todorović-Vasović, Biljana Ranković Plazinić, Uvod u teoriju haosa, Saobraćajni fakultet, Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, 2013.
Метода извођења наставе:
mentorski rad
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70
Писмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања0
Практична настава0
Колоквијуми0
Семинари0
Додатни услови оцењивања: -