Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика стена-одабрана поглавља

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Механика стена-одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање напредних теоријских и практичних знања о механици чврстих стенских маса и проблематици везаној за њихову интеракцију са различитим инжењерским објектима.
Исход предмета:
Оспособљавање кандидата за истраживања у геотехничке сврхе за практичан и научноистраживачки рад.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса је индивидуалан за сваког кандидата у зависности од домена истраживања обухваћених темом докторске дисертације, укључујући: лабораторијска и "ин ситу" испитивања својстава и стања стенских маса, стабилност падина и косина, стабилност подземних објеката, симулирање одрона у чврстим стенским масама.

Практична настава
Практичан теренски, лабораторијски и кабинетски рад, рад са одговарајућим инструментима и одговарајућим софтверима.

Литература:
  1. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  2. Zang A., Stephanson O. (2010) Stress field of the Earth’s crust
  3. Ulusay R. (2015) The ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring
  4. ISRM: https://www.isrm.net/
Метода извођења наставе:
Консултације, семинарски рад, публиковање и презентовање резултата рада, теренски рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти