Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Информациони системи

Предавачи:
проф. др Ранка Станковић, др Оливера Китановић
Студијски програм:
Геотехника(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(II семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основама информационих система и упознавање са методама и техникама за њихово пројектовања и увођење у савремене пословне системе.
Исход предмета:
Студенти ће се оспособити да као будући корисници и учесници у увођењу информационих система у савремене пословне системе владају основама информационих система и одговарајућим методама и техникама за пројектовањe и одржавање информационих система.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Курс започиње упознавањем са основним врстама информационих система, појмовима везаним за увођење информационих система у савремене пословне системе, анализу и моделирање пословних информационих система. Затим се изучавају компоненте информационих система: хардвер, софтвер, базе података, телекомуникације, људски ресурси и процедуре, а потом и елементи анализе пословног система као што су идентификовање пословних процеса, методе прикупљања информација и представљање снимљеног стања. Кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти се упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Објектно оријентисана анализа и пројектовање се презентирају кроз основне елементе језика UML (дијаграме случајева коришћења, класа, секвенци). Студенти се потом упознају са специфичностима пројектовања ГИС-а и просторних података, као и основама дистрибуираног (Интернет) ГИС-а и менаџерских информационих система (система за подршку одлучивању).

Практична настава
Коришћењем CASE алата сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на конкретним примерима информационих система везаних за рударство, нафту и гас, геологију, заштиту животне средине и заштиту на раду. Кроз израду пројекта информационог система коришћењем CASE алата студенти ће демонстрирати савладано градиво.

Литература:
  1. Dennis A., Haley Wixom B., Roth R.M., System Analysis and Design, John Wiley and Sons, 2006.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Martin Fowler, Kendall Scott, UML ukratko, Mikro knjiga, 2004
  4. OMG®(Object Management Group) Specifications, http://www.omg.org/spec/
  5. Kenneth C. Laudon, Carol Guercio Traver, Management Information Systems, Prentice Hall, 2011
Метода извођења наставе:
Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији, електронски подржана Мудл системом, https://moodle.rgf.bg.ac.rs
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -