ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инжењерска геодинамика - одабрана поглавља

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Инжењерска геодинамика - одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Биљана Аболмасов
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за теоријско и практично изучавање савремених геодинамичких и инжељерскогеолошких процеса и појава на одређеном подручју, а затим примену различитих метода моделирања на конкретном подручју у складу са темом докторске дисертације
Исход предмета:
Исход предмета је савладавање специфичних поступака анализа и корелација резултата теоријских и прaктичних истраживања са конкретним процесима и појавама
Садржај предмета:

Теоријска настава
Теоријска настава обухвата предавања о савременим процесима и појавама, о методама истраживања, методама просторног и нумеричког моделирања, специфичним за сваки од појединих механизама кретања. Разматрају се сложени механизми кретања, али и пратеће појаве уз поједине савремене ендодинамичке процесе. Дефинишу се критични гранични услови модела у зависности од узрочника и активатора процеса.

Практична настава
Студијски истраживачки рад у договору с кандидатом

Литература:
  1. K.& Shuster L.R. (Eds). Landslides, investigations and Mitigation. Special report 247, Transportation Research Board, National Research Council, National Academy Press, Washington D.C. 129-177.
  2. Takahashi T (2007) Debris Flow: Mechanics, Prediction and Countermeasures. Annual Review of Fluid Mechanics 13 (1): 57-77.
  3. Jakob M, Hungr O (2005) Debris-flow hazards and related phenomena. Canadian Geotechnical Journal 42: 1723
  4. Wu W (2015) Recent advances in modeling landslides and debris flows. Springer Series in Geomechanics and Geoengineering, Published by Springer Verlag
  5. Hungr O (1995) A model for the runout analysis of rapid flow slides, debris flows, and avalanches. Canadian Geotechnical Journal 32 ( 4):610-623.
Метода извођења наставе:
Мултимедијалне предавања, менторски рад са кандидатима
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти