Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехнички мониторинг - одабрана поглавља

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Геотехнички мониторинг - одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Нема
Циљ предмета:
Стицање напредних знања о методологији осматрања и праћењу измена инжењерскогеолошких, услова и развоја савремених процеса и појава у зони инжењерских објеката или већих просторних целина.
Исход предмета:
Упознавање са значајем осматрања и праћења измена инжењерскогеолошких, услова у зони инжењерских објеката најсавременијим техникама и оспособљавање да се примене стечена знања при истраживањима у геотехничке сврхе за практичан и научноистраживачки рад.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Осматрања стенских косина: примена LiDAR технологије терестричког ласерског скенирања на пилот подручјима и праћење процеса одроњавања, симулирање могућих трајекторија и потврда модела помоћу података мониторинга. 2. Осматрања клизишта: интегрисане методе мерења различитим техникама - инклинометарска, ГНСС мерења, мерења применом радарске интерферометрије. 3. Упознавање и рад на иновативним економичним технологијама

Практична настава
Практичан теренски и кабинетски рад по наведеним темама, рад са одговарајућим инструментима и одговарајућим софтверима.

Литература:
  1. Scaioni M. (2015) Modern Technologies for Landslide Monitoring and Prediction
  2. Richard B. (2012) A Guide to Field Instrumentation in Geotechnics: Principles, Installation and Reading
  3. Ulusay R. (2015) The ISRM suggested methods for rock characterization, testing and monitoring
  4. Dunnicliff J. (1988) Geotechnical-Instrumentation-for-Monitoring-Field-Performance
  5. ISRM preporuke: https://www.isrm.net/
Метода извођења наставе:
Консултације, семинарски рад, публиковање и презентовање резултата рада, теренски рад - обилазак локација на којима се врши осматрање.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти