Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геостатички прорачуни-одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић
Студијски програм:
Геотехника(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са савременим методама геостатичких прорачуна у геотехничком инжењерству
Исход предмета:
Примена савремених комлексних метода прорачуна у геотехничком инжењерству
Садржај предмета:

Теоријска настава
3D Анализа стабилности падина и косина; Сеизмичке анализе стабилности, Анализе поузданости у геотехничком инжењерству: анализе поузданости при прорачунима стабилности падина и косина, Анализе поузданости при прорачунима слегања. Примена нумеричких метода у геостатичким прорачунима. Модели терена при примени нумеричких метода.Примена савремених нумеричких програма у геостатичким прорачунима.

Практична настава
Вежбања прате материју са предавања. Израда рачунских задатака и семинарских радова

Литература:
  1. Hadži-Niković, G. 2002.The reliability analyses in geotechnical engineering" -12th Danube European conference -Geotechnical engineering, Passau, 223-226
  2. Hadzi-Niković G. (2002): Reliability calculations in stability analyses, 9th National Mine Surveying Conference – Hazard in geotechnical engineering, Varna, Bulgaria.
  3. С.Ћорић, 1987. Напонско-деформацијска анализа тла применом коначних елемената. РГФ – Институт за путеве, Београд
  4. Duncan & Wright, 2006: Soil strength and slope stability. John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey
  5. F.Silva, W.Lambe & W.A.Marr: Probability and Risk of Slope Failure. Journal og Geotechnical and Geoenvironmental engineering, ASCE, December, 2008.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелне презентације, презентације семинарских радова, дискусије, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -