Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија квартара

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић, Јелена Стефановић
Студијски програм:
Палеонтологија (VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геотехника(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Историјска геологија А или Историјска геологија Б
Циљ предмета:
Упознавање са колебањима климе током плеистоцена и појавама ледених доба, затим упознавање са основним типовима квартарних наслага, методама њихових истраживања, регионалним распрострањењем ових наслага у свету, са посебним освртом на развијеност ових наслага на подручју Србије.
Исход предмета:
Могућност стратиграфских и палеонтолошких дефинисања, рашчлањавања и корелисања квартарних наслага, указивање на могућности градње на овим творевинама и њихов потенционални економски значај.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште особине квартара. Развој квартаролошке мисли, привредни и научни значај квартарне периоде. Палеонтолошка обележја квартара. Методе истраживања у геологији квартара. Типови квартарних наслага. Преглед регионалне геологије квартара. Квартарне наслаге Србије и околних простора.

Практична настава
Приказивање слајдова са одговарајућим профилима и областима распрострањења квартарних седимената. Видео пројекција научно-популарних серијала везаних за квартарну периоду. Приказивање конкретног литолошког материјала добијеног на основу плитког сондажног бушења. Литолошка и палеонтолошка обрада и проучавање добијеног материјала макроскопским и микроскопским (стереоскопски бинокулар) методама. Обилазак лабораторије и палеонтолошке збирке из квартарне периоде. Одговарање на задатке и питања у практикуму из Геологије квартара.

Литература:
  1. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2010: Геологија квартара.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 270 стр., Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д. И БОГИЋЕВИЋ К., 2011: Практикум из Геологијe квартара, - Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 1-39, Београд.
  3. IMBRI DŽ. i IMBRI. K. P., 1981: Ледена доба.- Библиотека занимљива наука, 215 стр., Београд.
  4. МИЛИЋЕВИЋ В., 1997: Сјај звезде Миланковић.- Рударско-геолошки факултет, Институт за геофизику, 203 стр., Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u. По потреби се ангажују предавања експерта за поједине области у оквиру истраживања квартарних наслага.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -