Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика стена

Студијски програм:
Геотехника (V семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Механика стена
Предавачи:
проф. др Милош Марјановић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима, принципима и методама испитивања физичко-механичких својстава и природној напрегнутости стенских маса, као и о њеном механичком понашању под дејством различитих видова оптерећења.
Исход предмета:
Упознавање са значајем механике стена и оспособљавање да се примене стечена знања при геотехничким истраживањима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Предмет изучавања, дефиниције основних појмова, кратак историјат развоја. 2. Релевантна физичка својства стенских маса. 3. Стенска маса као реална средина. 4. Испуцалост стенских маса. 5. Чврстоћа стенских маса. 6. Испитивање чврстоћа стена, лабораторијске методе. 7. Деформабилност стенских маса. 8. Испитивање деформабилност стена, лабораторијске методе, статичке и динамичке. 9. Примарни напони у стенским масама. 10. Секундарни напони у стенским масама

Практична настава
Упознавање са мерном опремом и инструментима за лабораторијска и in situ испитивања механичких чврстоћа, деформабилности, примарних и секундарних напона. Нумерички задаци везани за експериментална испитивања и решавање практичних проблема.

Литература:
  1. Б. Кујунџић: Основи механике стена I, Грађевински календар, 1977.
  2. Р. Лапчевић: Чврстоћа, деформабилност и природна напрегнутост чврстих стенских маса, Монографија, РГФ, Београд, 2004.
  3. Zang A., Stephanson O. (2010) Stress field of the Earth’s crust
  4. Goodman R.E. (1989) Rock Mechanics
  5. ISRM stranica: https://www.isrm.net/
Метода извођења наставе:
Класична предавања, пратећа аудио-визуелна демонстрација, непосредна упознавања са техником испитивања и мерења, презентација самосталних вежбања, рад у лабораторији, провера знања, консултације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања13
Практична настава27
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти