Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физика Земљине унутрашњости

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Физика Земљине унутрашњости
Предавачи:
проф. др Весна Цветков, проф. др Ивана Васиљевић, др Снежана Игњатовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање сложених физичких процеса, који се дешавају на површи Земље и у њеној унутрашњости, као и за примену и развој геофизичких поступака за испитивање физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања, као и компентенција, потребних за примену и развој савремених поступака изучавања физичких својстава и грађе Земљине унутрашњости.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Место и значај геофизичких метода за решавање проблема грађе Земљине унутрашњости. Значај познавања процеса у Земљи за анализу података мерених на Земљиној површи. Дефинисање зоналног модела Земље на основу резултата сеизмолошких и других геофизичких истраживања (дисконтинуитети, агрегатна стања зона). Савремени модели расподеле густине у Земљиној унутрашњости. Расподела топлоте (извори топлоте, пренос топлоте) и притиска у Земљиној унутрашњости. Проучавање процеса у мантлу. Порекло Земљиног магнетног поља. Телурске струје. Праћење промена облика Земље (пулсације, ротација). Геофизичке основе савремених геотектонских теорија. Примена палеомагнетизма код тектонских и геодинамичких реконструкција.

Практична настава
Студијски истраживачки рад обухвата самостално истраживање кандидата на задату тему.

Литература:
  1. Ahrens, J. T., editor, 1995: Global Earth Physics, American Geophysical Union, Washington, DC.
  2. Главатовић, Б., 2005: Основи геонаука. Сеизмолошки завод Црне Горе, Подгорица.
  3. Telford, W., M., Geldart, L. , P., Sheriff, R. , E., Keys, D. , A., 1995: Applied Geophysics. Cambridge University Press, Cambridge.
  4. Heiskanen, W., A., Moritz, H., 2000: Физичка геодезија. Грађевински факултет, Београд.
  5. Robert F. Butler, 2004: PALEOMAGNETISM: Magnetic Domains to Geologic Terranes. Electronic Edition Department of Chemistry and Physics University of Portland Portland, Oregon.
  6. Избор радова из водећих геофизичких часописа
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти