ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјалне области физике

Студијски програм:
Геологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјалне области физике
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање знања из специфичних области физике, неопходних за разумевање сложених геофизичких проблема.
Исход предмета:
Исход је савлађивање теоријских знања из одређених области савремене физике, која су основа за развој и примену поступака и метода геофизичких истраживања, везаних за тему докторске дисертације.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Поглавља из савремене физике везана за област којом се кандидат бави у дисертацији: Kвантна физика чврстог стања; Осцилацаторни и таласни процеси (од значаја за разумевање физичких принципа настајања и простирања тектонских поремећаја); Елементи квантне статистике; Елементарне честице.

Практична настава
Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.

Литература:
  1. В А Алешкевич, Л Г Деденко, В А Караваев 2001 Колебания и волны (Москва: Физический факультет МГУ)
  2. Halliday, D Resnick R and Walker J (1997) Fundamental of Physics (New York : John Wiley & Sons)
  3. Одабранa поглавља књига и одабрани радови из стране и домаће литературе.
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата. Израда семинарског рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 2
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Семинари60
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти