Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи хидрогеологије

Студијски програм:
Геологија (III семестар -OAS)
Геотехника (III семестар -OAS)
Геофизика (III семестар -OAS)
Геофизика (V семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине (III семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (III семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (III семестар -OAS)
Економска геологија (V семестар -OAS)
Регионална геологија (III семестар -OAS)
Рударско инжењерство (III семестар -OAS)
Назив предмета: Основи хидрогеологије
Предавачи:
проф. др Петар Докмановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 5
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије: пореклом, видовима, условима формирања, кретања и истицања подземних вода, њиховим местом у циклусу кружења подземних вода и битним аспектима њиховог квалитета и режима.
Исход предмета:
Овладавање основним принципима хидрогеологије и знањима о подземним водама као интегралној компоненти геолошке и животнесредине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода као ресурса.

Практична настава
Вежбе које се изводе прате предавања и предвиђена је израда задатака, ради савлађивања предвиђене материје.

Литература:
  1. Драгишић В., Жибановић В. (2014): Општа хидрогеологија, основни уџбеник РГФ-а
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и видеопрезентације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испитнема
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти