Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи хидрогеологије

Предавачи:
проф. др Петар Докмановић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геотехника(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Геофизика(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Инжењерство заштите животне средине(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геологија нафте и гаса (III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Економска геологија (V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије: пореклом, видовима, условима формирања, кретања и истицања подземних вода, њиховим местом у циклусу кружења подземних вода и битним аспектима њиховог квалитета и режима.
Исход предмета:
Овладавање основним принципима хидрогеологије и знањима о подземним водама као интегралној компоненти геолошке и животнесредине.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода као ресурса.

Практична настава
Вежбе које се изводе прате предавања и предвиђена је израда задатака, ради савлађивања предвиђене материје.

Литература:
  1. Докмановић П. (2021) "ОСНОВИ ХИДРОГЕОЛОГИЈЕ", основни уџбеник РГФ-а.
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и видеопрезентације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испитнема
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -