Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Области теоријске геофизике 2

Предавачи:
проф. др Весна Цветков, проф. др Ивана Васиљевић, др Снежана Игњатовић, проф. др Драгана Ђурић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за проучавање и проналажење специфичних теоријских решења геофизичких проблема, везаних за област геофизике којој припада тема докторске дисертације.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања и компетенција за развој и примену специфичних поступака повезивања и корелације резултата теоријских истраживања са практичним проблемима.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Избор специфичних теоријских геофизичких проблема, поступака и области примене, везаних за области којима се кандидати баве у дисертацијама. Постављање и развој теоријских основа за решавање специфичних геофизичких проблема. Анализа постојећих теоријских основа и адаптација за примену при решавању специфичних геофизичких проблема. Дефинисање услова за примену теоријски развијених поступака у пракси.

Практична настава
Студијски истраживачки рад обухвата самостално истраживање кандидата на задату тему, која је може да буде непосредно у функцији припреме за израду Докторске дисертације.

Литература:
  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -