Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Неотектоника

Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Студијски програм:
МКПГ (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са најновијим покретима Земљине коре, при чему студенти стичу сазнања применљива у проучавању стабилности терена, његове сеизмичности и рељефних карактеристика.
Исход предмета:
Оспособљеност студената за самостално и целовито сагледавање проблема везаних за неотектонику и решавање проблема применом основних метода неотектонских истраживања.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Општи појмови, методе истраживања, методе даљинске детекције, геолошке методе, геоморфолошке методе, геофизичке методе, геофизичке методе у истраживању савремених тектонских покрета, геодетске методе, хидролошке и хидрогеолошке методе, историјско-археолошки подаци као индикатори најновијих тектонских покрета, графичко приказивање неотектонских покрета, геодинамика најновијих покрета земљине коре, примена неотектонских истраживања.

Практична настава
Решавање практичних проблема применом различитих метода и поступака. Израда и интерпретација различитих морфометријских карата. Анализа морфолошких индикатора неотектонске активности. Неотектонска интерпретација структурних и палеоструктурних потповршинских карата. Израда неотектонске карте.

Литература:
  1. Маровић, М., Неотектоника, интерна скрипта
  2. Keeler, E. and Pinter, N., 1996. Active Tectonics, Prentice Hall
  3. Burbank, D. and Anderson, R., 2001. Tectonic Geomorphology, Blackwell Science
Метода извођења наставе:
Предавања, праћена слајдовима у “Power Point”, показне вежбе, самосталне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава30
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -