Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија и парагенезе несиликата

Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Проширење сазнања и унапређење метода испитивања из области минералогије рудних лежишта.
Исход предмета:
Стицање сазнања из истраживачке делатности и овладавање разноврсним методама испитивања рудних минерала.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Селекција и припрема узорака за оптичка и друга лабораторијска испитивања. Морфологија кристала и међусобни односи на границама зрна различитих минерала. Замењивања. Издвајања. Ближњења. Појаве коломорфних структура и зона нарастања. Услови образовања руда и примена равнотеже фаза. Минералне парагенезе везане за магматске стене и жична лежишта. Минералне парагенезе везане за седиментне, вулканске и метаморфне стене. Примена минералогије рудних минерала у технологији минерала.

Литература:
  1. Craig, J.R. & Vaughan, D.J. (1994): Ore Microscopy and Ore Petrography, John Wiley and sons Inc. (2nd ed.)
  2. Ramdohr P. (1980): The ore minerals and their intergrowths. Pergamon press (2nd ed.)
Метода извођења наставе:
Класична, уз видео подршку и приказ карактеристичних појава и односа рудних минерала.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -