Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Микропалеонтологија - одабрана поглавља

Предавачи:
проф. др Јелена Миливојевић, проф. др Невенка Ђерић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања о одабраној групи фосилних макроорганизама. Савладати теоретска и аналитичка знања најновијих резултата и умећа одређивања макрофосила у сврху интерпретирања биостратиграфских, палеоеколошких и палеогеографских закључака.
Исход предмета:
По завршетку курса студент је способан да самостално идентификује и опише различите таксоне одређене групе, као и да их стратиграфски рашчлањује.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Истраживања макрофосила палеозојских, мезозојских, неогених и квартарних седимента Србије и суседних земаља. Значајни макрофосили за палеозојске, мезозојске, неогене и квартарне седименте Србије. Осврт на морфологију фосилних остатака, еволутивне низове и биостратиграфски значајне врсте. Палеоеколошки односи значајних заједница у фосилним екосистемима. Степен истражености појединих група макрофосила.

Практична настава
Кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

Литература:
  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).
Метода извођења наставе:
Практичан рад на конкретној фосилној збирци. Проучавање одговарајуће литературе. Самостално закључивање о стратиграфским и палеоеколошким особинама проучаване групе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава40
Додатни услови оцењивања: -