Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методологија биостратиграфских истраживања

Предавачи:
проф. др Невенка Ђерић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је да студент стекне неопходна знања и вештине у методологији проучавања одређене групе организама.
Исход предмета:
По завршетку курса студент је способан да самостално обради, идентификује и опише различите таксоне одабране групе, као и да их стратиграфски рашчлани и документује биостратиграфску анализу.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Принципи модерне таксономије неких категорија макрофосила и микрофосила који су важни у биостратиграфској интерпретацији. Биостатистичке методе: индекси биолошке разноликости, кластери и принципи функционалне морфологије. Процедура успостављања биостратиграфских јединица. Биостратиграфска корелација.

Практична настава
Лабораторијски и кабинетски рад на конкретној фосилној збирци.

Литература:
  1. Актуелна литература која обрађује одабрану групу фосилних организама (чланци, монографије).
Метода извођења наставе:
Практичан рад на конкретној фосилној збирци (терен, лабораторија, кабинет). Проучавање одговарајуће литературе и дискусија.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава40
Додатни услови оцењивања: -