Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Кристалографија савремених материјала - одабрана поглавља

Предавачи:
доц. др Сабина Ковач
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Коришћење кристалографских база података и кристалографских програма у испитивању савремених материјала: керамике, легура, цемената итд. Испитивање веза између кристалографских параметара и особина материјала. Коришћење савремених кристалографских метода за квалитативно и квантитативно одређивање састава монофазних и полифазних узорака различитих материјала. Примена различитих програма и метода за израчунавање параметара јединичне ћелије и микроструктурних параметара.
Исход предмета:
Током овог курса студенти ће научити да користећи кристалографске базе података и кристалографске програме: • идентификују кристалне фазе • одреде заступљеност појединих кристалних фаза у вишефазном узорку • одреде микрострукрурне параметре сваке присутне фазе • одреде утицај термодинамичких, хемијских и других параметара на промену структуре и својстава материјала. Током овог курса студенти ће научити да користе Ритвелдову методу и утачне кристалографске параметре познатих структура испитиваних кристалних фаза.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Синтеза, структура, хемијски и фазни састав савремених материјала. Неки проблеми у идентификацији једнофазних и вишефазних система. Мерење интензитета дифракционих линија и израчунавања масених удела појединих фаза различитим методама. Веза између кристалографских параметара и особина материјала. Кристално и аморфно стање. Уређене и неуређене структуре. Одређивање величине кристалита и других микроструктурних параметара на основу ширина дифракционих линија. Фазне трансформације и формирање чврстих раствора. Испитивање фазних трансформација током процеса „полазне сировине-технолошки процеси-финални производи”. Релација „структура-особине-примена” са посебним освртом на унапред задате особине нових материјала.

Литература:
  1. Karanović, Lj., Primenjena kristalografija, Univerzitetski udžbenici, 1996.
  2. Edited by R. A. Young, The Rietveld method, IUCr monographs on Crystallography, Oxford University Press, Oxford, 1995.
  3. Klug, H. P., Alexander, L. E., (1974), X-ray Diffraction Procedures for Polycrystalline and Amorphous Materials, J. Wiley and Sons, New York.
  4. Bish, D. L., Post J. E. (Eds.), (1989), Modern Powder Diffraction, Reviews in Mineralogy, Vol. 20, 145 p, Mineral. Soc. America, Michigan.
Метода извођења наставе:
Студенти ће учити из предавања, задатака и семинара.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -