Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Истражно бушење

Предавачи:
проф. др Бранко Глушчевић
Студијски програм:
Геологија(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геофизика(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Економска геологија (III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Регионална геологија(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Рударско инжењерство(V семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о техници и технологији истражног и дубоког бушења уопште, методама и опремом за бушење. Тежиште је стављено на језгровање, односно узорковање стенског материјала и различите поступке језгровања примерене стенама у којима се буши.
Исход предмета:
Стицање знања о техници и технологији истражног бушења, методама и опремом за бушење. Акценат је стављен на технике опробавење језгра и различите поступке језгровања примерене стени у којој се буши.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Бушотина и њени елементи. Бушење. Физичко-механичке, техничке и структурне особине стена. Поступци језгровања и уређаји за језгровање. Wire Line уређај за језровање. Уређаји за орјентацију језгра. Флуиди за испирање. Прибор за бушење. Уређаји и опрема за маневрисање. Бушилице. Режим бушења. Заштита бушотине. Ликвидација бушотине. Хаварије у процесу бушења. Девијација бушотине. Усмерено бушење. Ударно бушење. Ударно-ротационо бушење. Израда дубоких бушотина. Мере сигурности и заштите.

Практична настава
Вежбе прате методске јединице са предавања. Упознавање са бушаћим прибором и техником рада.

Литература:
  1. Торбица С., Лековић Б., 2001: Истражно бушење. Рударско-геолошки факултет, Београд.
Метода извођења наставе:
Интерактивна настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит25
Писмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми40
Додатни услови оцењивања: -