Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Инструментална минералогија - одабрана поглавља

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Инструментална минералогија - одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Проширење сазнања у области инструменталних метода испитивања минерала.
Исход предмета:
Стицање сазнања из истраживачке делатности и овладавање разноврсним инструменталним методама испитивања минерала.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Узорковање. Одабир метода испитивања. Спектроскопске методе у минералогији. Методе електронске микроскопије.

Литература:
  1. Zussman J.: Physical Methods in Determinative Mineralogy, Academic Press Inc., 1977
  2. Goldstein, J., Newbury, D.E., Joy, D.C., Lyman, C.E., Echlin, P., Lifshin, E., Sawyer, L., Michael, J.R., 2003: Scanning Electron Microscopy and X-ray Microanalysis. Springer US (Third Edition).
  3. Beran, A. & Libowitzky, E. (eds.), 2004: Spectroscopic Methods in Mineralogy. EMU Notes in Mineralogy, Vol. 6, Eotvos University Press, Budapest.
Метода извођења наставе:
Предавања су класична и праћена презентацијама, а практични рад на доступним инструментима је такође укључен у предавања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 3
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти