Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геологија Југоисточне Европе - одабрана поглавља

Предавачи:
др Урош Стојадиновић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог курса је упознавање са геолошком грађом простора ЈИ Европе, анализа тектонских ентитета развијених на подручју Србије и нјихова корелација са тектонским садржајима у ширем окружењу.
Исход предмета:
Студенти стичу сазнања битна за разумевање геотектонске еволуције југоисточне Европе, анализу и корелацију крупних тектонских јединица у домену Алпа, Динарида, Карпато-балканида и већих басена југоисточне Европе.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основна својства европске литосфере. Анализа крупних геотектонских јединица: Алпи, Карпати, Карпато-балканиди Србије, Динариди, Српско-македонска маса, Албаниди, Хелениди, Апенини. Тектоно-стратиграфски садржаји и еволуција крупних басена ЈИ-Европе (Јадрански, Панонски, Влашко-понтски, Егејски и Тиренски). Тектонска контрола економске потенцијалности појединих тектонских јединица и басенских домена.

Практична настава
Анализа практичних проблема везаних за тему докторске дисертације, консултације и дискусија о тектонској еволуцији простора Србије у контексту геотектонске еволуције ЈИ Европе.

Литература:
  1. Маровић, М., 2001: Геологија Југославије, интерна скрипта - РГФ, Београд.
  2. Димитријевић, М., 1995. Геологија Југославије. Геоинститут, Барекс. Београд.
  3. Schmid, S., Bernoulli, D., Fügenschuh, B., Matenco, L., Schefer, S., Schuster, R., Tischler, M. and Ustaszewski, K., 2008. The Alpine-Carpathian-Dinaridic orogenic system: correlation and evolution of tectonic units. Swiss Journal of Geosciences, 101, 139-183, http://dx.doi.org/10.1007/s00015-008-1247-3
  4. актуелни научни радови са тематиком геологије простора ЈИ Европе
Метода извођења наставе:
Предавања праћена аудио-визуелним презентацијама и вежбе-самостална обрада и презентација одабраних тема, консултације и дискусије о практичним проблемима.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 2
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања30
Додатни услови оцењивања: -