Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стручна пракса из геофизике 2

Студијски програм:
Геофизика (VIII семестар -OAS)
Назив предмета: Стручна пракса из геофизике 2
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 2
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ стручне праксе је да студент савлада поступке обраде података на самом терену и у лабораторији, припрему за формирање базе која ће се користити у завршној обради и интерпретацији. Студент се обучава за практичан рад у специјализованим стручним и научним екипама.
Исход предмета:
Стручна пракса се изводи у сарадњи са привредним и научним организацијама (Научно-технолошкои центар НИС-Нафтагас, РГЗ - Одељење за геомагнетизам и аерономију, Републички сеизмолошки завод и др.). Након извођења Стручне праксе студент је оспособљен да се одазове различитим изазовима и потребама, које су карактеристичне за одговарајуће средине у којима постоји могућност да се нађе (услови у којима се ради, структура запослених, хијерархија која постоји и слично). Студент је обучен да стечена знања веома брзо може да примени на конкретним задацима, који се од њега траже.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Боравак са екипама на теренским радовима. Практично учешће у извођењима радова. Рад у лабораторијама (РГЗ - Палеомагнетска лабораторија и др.) и центрима за обраду и интерпретацију података (Научно-технолошки центар НИС-Нафтагас, где ће стећи знања о напредој обради сеизмичког сигнала до временски мигриране секције и квантитативној интерпретацији сеизмичких података и др.). Практично учешће у извођењу финалних радова у оквиру интерпретације. Израда извештаја о реализованој пракси.

Литература:
Метода извођења наставе:
Практичан рад, лабораторијски рад, коришћење софтверских презентација. Рад у специјализованим екипама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 4 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Активност на стручној пракси50
Вођење радног дневника50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти