Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи сеизмологије

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Геотехника (IV семестар -OAS)
Геофизика (IV семестар -OAS)
Геологија нафте и гаса (IV семестар -OAS)
Назив предмета: Основи сеизмологије
Предавачи:
доц. др Дејан Вучковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је стицање основних знања о потресима, начинима праћења сеизмичке активности, ефектима које на околну средину изазивају потреси и начинима третмана сеизмичког ризика.
Исход предмета:
Наставом се постиже основа за разумевање мерења која се примењују у домену сеизмологије, сагледавање последица дејства земљотреса, као и правилна примена поступака у вези са сеизмичком активношћу.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Опште поставке о простирању сеизмоакустичних таласа, појава деформација и скале интензитета потреса. Увод у сеизмолошки мониторинг, телесеизми, микротремори и предвиђање сеизмичког догађаја.

Практична настава
Презентације из домена теорије простирања сеизмоакустичних таласа, еластичних деформација, геометријске параметризације сеизмогених зона. Самостални студентски пројекти везани за простирање еластичних таласа, сеизмолошког мониторинга и аквизиције података микротремора. У оквиру вежби студенти се припремају за израду семинарског рада.

Литература:
  1. Главатовић Б.,2002: Сеизмологија. Скрипта,Београд.
  2. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
Метода извођења наставе:
Опште поставке изложене кроз мултимедијалне презентације и графичке моделе на рачунару и школској табли.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања20
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти