Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Магнетометрија

Студијски програм:
Геофизика (VII семестар -OAS)
Назив предмета: Магнетометрија
Предавачи:
проф. др Весна Цветков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Основи геомагнетизма
Циљ предмета:
Циљ предмета је савлађивање поступака и техника које се користе у магнетометрији, за решавање различитих проблема, од планирања истраживања, преко мерења на терену, обраде магнетометријских података до интерпретације и презентације резултата.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања и компентенција потребних за решавање различитих проблема, код којих се примењују магнетометријска истраживања, од планирања истраживања до интерпретације и презентације резултата.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Врсте магнетометријских истраживања. Области примене резултата магнетометријских истраживања. Главно (нормално) магнетско поље Земље. Отклањање дневних варијација. Обрада магнетометријских података (уравнотежење-нормирање података, уклапање ивица, уклањање тестерастог ефекта, декоругација). Аномалија тоталног интезитета Земљиног магнетског поља. Ексцентричност и асиметричност аномалија тоталног интезитета Земљиног магнетског поља. Кенигсбергеров број. Формирање ГРИД-а. Филтрирање (селективно филтрирање фрекфенције, усмерено филтрирање, статистички филтри, филтер аутоматске контроле појачања, поступак усмереног вештачког осветљења). Редукција на пол. Процена дубине до узрочника магнетских аномалија (графички поступци, 3Д Аналитичи сигнал, 3Д Ојлерова деконволуција). Визуелизација магнетометријских података. Интерпретација магнетометријских података.

Практична настава
Већина задатака се прво ради на синтетичким моделима, а затим на реалним магнетометријским подацима коришћењем геофизичког софтвера Geosoft Oasis Montaj 8.3, Golden Software Surfer 13 и Grapher 11.

Литература:
  1. Весна Цветков, 2016: Магнетометрија-практикум. Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет.
  2. Драгољуб Стефановић, 1978: Геомагнетске методе истраживања, Завод за геолошка, хидрогеолошка, геофизичка и геотехничка истраживања, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се врше уз коришћење мултимедијалних презентација, које су доступне студентима. Вежбе прате предавања, чиме се обезбеђује боље разумевање и савлађивање материје. За вежбање се поред синтетичких података користе подаци измерени на терену.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава30
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти