Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Електрометрија

Предавачи:
проф. др Ивана Васиљевић, дипл. инж. Бранислав Сретковић
Студијски програм:
Геофизика(VII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Услов: Основи електрометрије
Циљ предмета:
Циљ предмета је овладавање једном од најчешће примењиваних активних метода примењене геофизике, односно методом привидне СЕО, као и упознавање са методама сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методом зароњене електроде, као и изучавање електричних поља и њихових аномалија у присуству 1Д, 2Д, 3Д структура, нехомогености различитог порекла и електричне анизотропије.
Исход предмета:
Наставом се постиже обученост за пројектовње, мерење, прикупљање и обраду података привидне СЕО, као и за њихову квалитативну и квантитативну интерпретацију. Студенти стичу стручна и општа знања о методама сопственог потенцијала, изазване поларизације, еквипотенцијалних линија, односа пада потенцијала и методи зароњене електроде.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Електричне особине стена и минерала, начини провођења електричне струје, зависност СЕО од температуре и притиска, подела електрометријских метода истраживања, дефиниција привидне СЕО, мерни распореди електрода, сметње при мерењу и однос користан сигнал/сметња, геоелектрично сондирање и типови дијаграма геоелектричног сондирања (решење директног задатка), 1Д нумеричка интерпретација дијаграма сондирања, принцип еквиваленције, утицај топографије, ефекти електричне анизотропије на 1Д интерпретацију, електрично скенирање, 2Д директан задатак, 2Д интерпретација података скенирања, утицаји тела сферног облика, 3Д директан задатак за тела произвољног облика, 3Д интерпретација података електричног скенирања, електрична томографија.

Практична настава
Теоријска разматрања комбинована са презентацијом на рачунару. Практичан рад, решавање 1Д, 2Д и 3Д директног задатка за различите моделе полупростора, извођење 1Д, 2Д и 3Д интерпретације на сетовима мерених податка.

Литература:
  1. Слимак Ш.,1996: Инжењерска геофизика.Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Аранђеловић Д.,1976: Геофизика на карсту. Геофизички Институт,Београд.
  3. Аранђеловић Д., 2001: Примена геофизике у инжењерској геологији и хидрогеологији. НИС-Нафтагас, Novi Sad.
  4. Сретеновић Б., Ђекић С., 2003: Геофизика и заштита животне средине (скрипта). Рударско-геолошки факултет,Београд.
  5. J.J.Jakosky, 1964: Геофизичка истраживања. Рударско-геолошки факултет, Београд.
Метода извођења наставе:
Поред класичних предавања, користе се програми за 1Д, 2Д и 3Д моделовање и инверзију, као и компјутерске презентације резултата теренских испитивања.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава35
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -