ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Специјална поглавља из хидрогеохемије

Студијски програм:
Хидрогеологија (I семестар -DOS)
Назив предмета: Специјална поглавља из хидрогеохемије
Предавачи:
доц. др Јана Штрбачки, др Небојша Атанацковић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов:
Циљ предмета:
Детаљно упознавање са процесима формирања хемијског састава подземних вода и савладавање техника моделирања ових процеса, уз примену одговарајућих софтвера (AquaChem, Phreeqc итд.).
Исход предмета:
Продубљивање и проширивање теоријских знања из области хидрогеохемије. Упознавање са принципима хидрогеохемијског моделирања и оспособљавање студената за правилну интерпретацију добијених резултата.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основе хидрогеохемијског моделирња: термодинамика водених раствора (облици појављивања јона, индекси засићења минерала), мешање вода, сорпција, инверзно моделирање, прогноза квалитета подземних вода итд.

Практична настава
Решавање различитих задатака и проблема из праксе применом хидрогеохемијских софтвера (AquaChem, Phreeqc итд.). Предвиђена је израда семинарског рада, у ком би студенти применили знања стечена на овом курсу на податке (или на део података) из своје докторске дисертације.

Литература:
  1. Apelo S., Postma D.: Geochemistry, groundwater and pollution, Balkema, 1996
  2. Langmir D.,: Aqueous Enviromental Geochemistry, Nautica Hall, 1991
  3. Matthess, G.: The Properties of Groundwater, John Wiley & Sons Inc., New York, 1982.
  4. Oдaбрaни дoмaћи и стрaни нaучни рaдoви и докторске дисертације (прилагођено афинитетима кандидата); материјали са курсева хидрогеохемијског моделирања итд.
Метода извођења наставе:
-
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
5 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит

Предиспитне обавезе Поена
Семинари40
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти