Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Области примењене геофизике 1

Студијски програм:
Геологија (II семестар -DOS)
Геотехника (II семестар -DOS)
Хидрогеологија (II семестар -DOS)
Назив предмета: Области примењене геофизике 1
Предавачи:
проф. др Весна Цветков, проф. др Ивана Васиљевић, др Снежана Игњатовић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је оспособљавање кандидата за одабир одговарајућих геофизичких поступака, анализу могућих решења, развој нових или разраду постојећих поступака и њихову примену, приликом решавања проблема из области примењене геофизике.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање практичних и теоријских знања неопходних за примену и развој одговарајућих геофизичких поступака при решавању проблема из области примењене геофизике, као и компетенција за научноистраживачки рад у области геофизике.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Избор и специфичности примене геофизичких поступака у различитим областима (геолошка истраживања, истраживања лежишта енергетских и минералних сировина, археологија, хидрогеологија, грађевина, екологија, глобална истраживања). Корелација геофизичких података добијених мерењима на различитим нивоима (сателитска мерења, мерења из летелица, мерења на површи терена, мерења на води и леду, подземна и подводна мерења). Свођење геофизичких и геодетских података на рефернтни ниво. Повезивање и корелација геофизичких података са резултатима других истраживања.

Практична настава
Студијски истраживачки рад обухвата самостално истраживање кандидата на задату тему, која је може да буде непосредно у функцији припреме за израду Докторске дисертације.

Литература:
  1. Одабране књиге и радови из стране и домаће литературе. Избор радова из водећих геофизичких часописа (Geophysics, Geophysical Prospecting, Near Surface, Geotectonics, Pure and Applied Geophysics, итд.).
Метода извођења наставе:
Предавања. Менторски рад са кандидатом. Самостални рад кандидата.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Семинари50
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти