ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Нацртна геометрија

Студијски програм:
Геотехника (II семестар -OAS)
Геофизика (II семестар -OAS)
Назив предмета: Нацртна геометрија
Предавачи:
проф. др Александар Чучаковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Нема
Циљ предмета:
Проучавање метода нацртне геометрије за једнозначно представљање просторних ликова у равни. Анализа, конструкција и дискусија задатака из геолошке струке, погодних за решавање применом метода нацртне геометрије.
Исход предмета:
Оспособљеност студента да примени методе нацртне геометрије на решавање конкретног проблема из струке.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Пројектовање. Перспективно-колинеарно пресликавање. Нормално пројектовање. Трансформација. Ротација. Пресеци површи. Аксонометрија. Централно пројектовање. Котирана пројекција. Примери из геолошке струке.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Перспективно-колинеарно пресликавање. Нормално пројектовање (примери). Положајни и метрички задаци. Пресеци површи. Аксонометрија. Централно пројектовање. Котирана пројекција. Блок дијаграм земљишног слоја. Видиковац, прав пут водораван, односно у паду. Пут у кривини водораван односно у паду. Управни пресеци пута и терена. Примена метода изохипси и попречних пресека.
Литература:
  1. М.Шарац: Збирка решених испитних задатака из нацртне геометрије, РГФ, Београд, 2000.
  2. З.Шнајдер: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1979.
  3. П.Анагности: Нацртна геометрија, Научна књига, Београд, 1985.
Метода извођења наставе:
Предавања: монолошко-дијалошка метода Вежбе: фронтално-развојна метода
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30
10

Предиспитне обавезе Поена
10
20
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти