Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Палеогеографија

Предавачи:
проф. др Драженко Ненадић, Јелена Стефановић
Студијски програм:
МКПГ (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Палеонтологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Геологија нафте и гаса (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Регионална геологија(VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Хидрогеологија(IV семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Изборни
Услов: Историјска геологија А или Историјска геологија Б
Циљ предмета:
Упознавање са различитим типовима предела и методама на основу којих су могу извршити њихове палеогеографске реконструкције током Земљине прошлости.
Исход предмета:
Конкретна реконструкција физичко-географских прилика током неке етапе у геолошком развоју Земље, приказана у виду палеогеографске карте.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Дефиниција и историјски развој палеогеографије. Палеогеографска реонизација (предели континенталних, морских и прелазних области). Методе палеогеографских истраживања (литофацијална и биофацијална анализа). Палеогеографске реконструкције (реконструкција особина некадашњег копна, седиментационих басена и центра вулканске активности). Методе палеоклиматолошких реконструкција (реконструкција влажности и колебања климе). Израда палеогеографских карата.

Практична настава
Видео пројекција научних серијала значајних са гледишта палеогеографије. Демонстрација атласа палеогеографских карата. Основни принципи израде палеогеографске карте у виду самосталног рада. Конкретна палеогеографска реконструкција одређене области на основу добијених података.

Литература:
  1. ЕРЕМИЈА М., 1980: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет у Београду, 316 стр., Београд.
  2. НЕНАДИЋ Д. И ЕРЕМИЈА М. 2016: Палеогеографија.- Рударско-геолошки факултет, 255 стр., Београд.
  3. ГРУБИЋ А. И ОБРАДОВИЋ Ј. 1975: Седиментологија.- Грађевинска књига, 331 стр., Београд.
  4. РАБРЕНОВИЋ Д., КНЕЖЕВИЋ С. И РУНДИЋ Љ. 2003: Историјска геологија.- Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду, 268 стр., Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања се одржавају у виду усмених презентација наставника уз визуелну пројекцију излаганог материјала обрађеног у Power Point-u.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -