Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Општа геологија

Студијски програм:
Геологија (I семестар -OAS)
Геотехника (I семестар -OAS)
Геофизика (I семестар -OAS)
Хидрогеологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Општа геологија
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: nema
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје земљe посебно ендодинамичких, односно егзодинамичких процеса.
Исход предмета:
Након завршеног курса студент треба да овлада са око 4000 термина и номена из овог општестручног мултидисциплинарног предмета.
Садржај предмета:
Теоријска настава Теорије о постанку земље и њеног затвореног динамичког система, тектоника, вулканизам, сеизмизам, метаморфизам. Егзодинамичка збивања на површини земље под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и деструкције раније наталих.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбања се одвијају кроз презентације уз коришћење модерних софтвера који омогућавају симулацију већине геолошких процеса и реконструкције кретања литосферних плоча кроз геолошку историју.
Литература:
  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.
Метода извођења наставе:
Теоријска и практична
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
15
10
10
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти