Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Математика 2

Студијски програм:
Геологија (II семестар -OAS)
Геотехника (II семестар -OAS)
Геофизика (II семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине (II семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (II семестар -OAS)
Истраживање лежишта минералних сировина (II семестар -OAS)
Регионална геологија (II семестар -OAS)
Рударско инжењерство (II семестар -OAS)
Хидрогеологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Математика 2
Предавачи:
проф. др Драган Станков
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 8
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ наставе је савладавање функција, интеграла и диференцијалних једначина, чиме се стичу теоријске основе неопходне за разумевање стручних предмета.
Исход предмета:
Исход предмета је стицање знања из математике, неопходног за даље праћење и разумевање стручних предмета, рад у струци и научно-истраживачки рад.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Почетне методске јединице овог курса обухватају реалне функција једне реалне променљиве, бесконачне бројевне низове, појам граничне вредности и непрекидносте функције. Потом се изучавају појам извода и диференцијала и испитивање функција. Следе неодређени и одређени интеграли, њихове особине и примена одређеног интеграла, а затим упознавање са реалним функцијама више реалних променљивих. У области диференцијалних једначина проучавају се диференцијалне једначине првог реда и диференцијалне једначине вишег реда.

Практична настава
Теоријска настава из свих области ће бити праћена израдом задатака.

Литература:
  1. Миличић Н., Миличић М., 2005: Елементи више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  2. Миличић Н., Миличић М., 2006: Збирка решених задатака из више математике, II део, Академска мисао, Београд.
  3. Миличић М., Шами З., 2004: Збирка решених испитних задатака из Математике I, Саобраћајни факултет у Београду.
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит20
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти