Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Енглески језик 1

Предавачи:
проф. др Лидија Беко, Марија Ђорђевић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезан
Геотехника(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезан
Геофизика(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезан
Инжењерство заштите животне средине(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Истраживање лежишта минералних сировина(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(III семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 5    Статус: Обавезан
Хидрогеологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 2    Статус: Обавезан
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ предмета је да се обезбеди континуитет учења енглеског језика, те да се код студената и даље развија комуникативна компетенција на енглеском језику.
Исход предмета:
Исход предмета оспособљавање студената за коришћење научне и стручне литературе, како би током свог даљег професионалног напредовања могли да прате збивања у области којом се баве, остварују контакте са иностраним партнерима, било да се ради о изворним говорницима или онима који се служе енглеским језиком, као страним или допунским језиком.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Укључују увођење основних морфолошко-синтаксичких структура и вокабулара, најчешће заступљених у језику ове струке, на једноставнијим одабраним изворним текстовима, као и основних комуникативних функција у говору и писању.

Практична настава
Вежбе прате предавања и усмерене су на писмено и усмено савладавање појединих тематских целина.

Литература:
  1. Стојадиновић, З., 2005: Енглески језик за рударе и геологе. Рударско-геолошки факултет, Београд.
  2. Oxford Dictionary of Earth Sciences, 2003, OUP, Oxford.
  3. Поповић, Љ., Мирић, В., 1990: Граматика енглеског језика. Завет, Београд.
Метода извођења наставе:
Класична предавања праћена примерима. Савладавање градива на вежбама и уз израду тестова, семинарских радова и колоквијума.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит10
Усмени испит30

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања5
Практична настава5
Колоквијуми20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -