Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Хемија Г

Предавачи:
доц. др Александар Мијатовић
Студијски програм:
Геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Геотехника(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Геофизика(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Истраживање лежишта минералних сировина(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Регионална геологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Хидрогеологија(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 7    Статус: Обавезан
Услов: нема
Циљ предмета:
Циљ предмета је да студент стекне знање из опште и неорганске хемије које му је неопходно за савладавање градива из одабраног студијског програма, као и за надоградњу и проширење знања према потребама његовог даљег усмерења.
Исход предмета:
Исход предмета је овладавање теоријским основама неопходних за разумевање стручних предмета.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни појмови (хемијски елемент, супстанца, смеша супстанци). Основни хемијски закони. Особине гасова. Структура атома. Периодни систем елемената. Електронска конфигурација атома елемената. Хемијска веза. Агрегатна стања супстанци. Хемијске реакције. Брзина хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Стехиометрија. Електролитичка дисоцијација и електролити. Особине раствора. Киселине, базе и соли. Пуфери. Равнотеже у води. pH вредност. Хетерогене равнотеже. Електрохемија.Термохемија. Распрострањеност елемената у природи. Племенити гасови. Елементи 1, 2, 13-18. групе периодног система. Прелазни елементи. Координациона једињења.

Практична настава
Рачунске и лабораторијске (експерименталне) индивидуалне вежбе.

Литература:
  1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2003.
  2. С. Трифуновић, Т. Сабо, З. Тодоровић, Општа хемија, Хемијски факултет, Београд, 2014.
  3. С. Нешић, Р.Булајић, А. Костић-Пулек, С. Маринковић, Практикум опште хемије са квалитативном анализом, Рударско-геолошки факултет, Београд, 2013.
  4. Н. Л.Глинка, Задаци и вежбе из опште хемије, Грифон, Београд, 2000.
  5. С.Маринковић, Љ.Јакшић, Решени задаци из збирке "Задаци и вежбе из опште хемије" Н.Л.Глинка, Опус, Београд, 2017.
  6. З.Миодраговић, Т.Сабо, Збирка задатака из опште хемије, Хемијски факултет, Београд, 2013.
Метода извођења наставе:
Предавања, аудиторна, уз употребу PowerPoint презентације. У оквиру практичне наставе: колоквијуми и експерименталне вежбе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит70

Предиспитне обавезе Поена
Практична настава10
Колоквијуми20
Додатни услови оцењивања: -