ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Одабрана поглавља из рударских мерења

Студијски програм:
Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)
Назив предмета: Одабрана поглавља из рударских мерења
Предавачи:
проф. др Александар Ганић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Продубљивање стечених теоријских и практичних знања из проблематике Рударских мерења, метода повезивања јамских радова са геодетском основом на површи терена, извођења пробоја, обраде и припреме података за 2Д и 3Д приказивање рударских објеката на површи терена и испод ње.
Исход предмета:
Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из области Рударских мерења на површинским коповима, као и у рудницима са подземном експлоатацијом.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Садржај курса дефинише се за сваког кандидата посебно, а у зависности од теме докторске дисертације: развијање геодетских основа за решавање одговарајуће проблематике, избора инструмената и метода мерења у зависности од захтеване тачности, проблем повезивања подземних рудничких просторија са геоемтријском основом на површи терена, а-приори оцене тачности извођења пробојас, обраде резултата мерења и рачаунања потребних величина, а-постериори оцена квалитета мерења и срачунатих величина.

Практична настава
Израда семинарских радова у којима је приказано решавање практичних проблема применом савремених геодетских инструмената и метода мерења, као и обрада података и анализа квалитета извршених мерења.

Литература:
Метода извођења наставе:
Менторски рад са кандидатом, самостални истраживачки рад кандидата, израде семинарских радова, презантација резултата и др.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 6 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти