Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање подземних вода 2

Студијски програм:
Хидрогеологија (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Моделирање подземних вода 2
Предавачи:
проф. др Душан Поломчић, доц. др Драгољуб Бајић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Циљ овог предмета је упознавање са моделирањем сложених услова кретања подземних вода и пратећих процеса, упознавање са програмским пакетима намењеним овим сврхама
Исход предмета:
Оспособљавање студената за рад на сложенијим хидродинамичким моделима кретања подземних вода, транспортам материје и преноса топлоте.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Моделирање нестационарног режима подземних вода. Дискретизација времена. Нестационарна калибрација. Грешке калибрације модела. Прогнозни прорачуни. Моделирање транспорта идеалног трасера. Програмски пакети из области транспорта идеалног трасера. Процеси транспорта материје у засићеној порозној средини. Основна једначина транспорта материје у засићеној порозној средини. Моделирање транспорта загађујуће материје. Гранични услови. Калибрација модела транспорта загађења. Програмски пакети из области транспорта загађења. Моделирање ремедијације подземних вода. Израда извештаја о изведеном моделирању.

Практична настава
Вежбе прате предавања. Раде се на рачунару.

Литература:
  1. Д. Поломчић: Моделирање подземних вода 2 - предавања ППС
  2. Објављени радови на нашем и страном језику.
  3. Интернет као извор литературе
Метода извођења наставе:
Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит и припрему колоквијума
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит50

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава10
Колоквијуми30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти