ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Израда завршног рада

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Назив предмета: Израда завршног рада
Предавачи:
Статус предмета: Обавезни
ЕСПБ бодови: 4
Услов: Уписан други семестар мастер академских студија
Циљ предмета:
Менторски и самосталан рад студената у складу са изабраном темом завршног рада на мастер академским студијама. Разрада теме по садржају завршног рада. Активно коришћење стеченог знања. Избор и разрада методологије везане за тему завршног рада уз помоћ ментора. Самостална израда појединих делова завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму.
Исход предмета:
Разрађена поглавља завршног рада у складу са задатом темом и обимом потребним за израду завршног рада на мастер академским студијама. Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма. Израда завршног рада самостално и са изабраним ментором значи дефинисање циљева и очекиваних резултата, обрада теоријских основа, извођење експерименталног или практичног дела у решавању датог инжињерског проблема, као и анализа резултата заједно са ментором. По завршетку израде завршног рада, студент је спреман за припрему коначне верзије и предаје завршног рада, након чега следи јавна одбрана.

Литература:
Метода извођења наставе:
Менторски рад. Лабораторијска истраживања. Теренска, експлоатациона истраживања. Самостална израда (уз стални надзор и консултације са ментором) појединих поглавља завршног рада сагласно садржају и плану и програму задатог избором теме завршног рада.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Израда завршног рада

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања70
Додатни услови оцењивања: -

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти