Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Заштита ваздуха

Предавачи:
проф. др Александар Цвјетић, дипл. инж. Урош Пантелић
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине(IX семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезни
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање теоријских и практичних знања у области заштите ваздуха.
Исход предмета:
Познавање законске регулативе која регулише загађење и заштиту ваздуха. Познавање порекла и својстава загађивача ваздуха. Препознавање врсте и карактера индустријских извора загађења ваздуха. Познавање техника и технологија пречишћавања ваздуха. Оспособљеност за избор адекватне методе пречишчавања ваздуха.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Регулаторна контрола аерозагађења : Критеријуми и стандарди квалитета ваздуха, Стандарди емисије, Елементи регулаторне контроле, Организације одговорне за контролу аерозагађења. Порекло и својства загађивача ваздуха: Врсте загађивача, Физичка и хемијска својства загађивача. Индустријски извори загађења ваздуха: Рударска прерађивачка индустрија, Хемијск индустрија, Индустрија прераде нафте. Инжењерска контрола и управљање процесом аерозагађења: Теоријске основе пречишчавања ваздуха, Технике и технологије за пречишћавање ваздуха.

Практична настава
Методе и инструменти за мерење гасовитих и честичних полутаната. Методе и опрема за хватање и пречишћавање гасова, димова и пара. Пројектовање индустријског система за пречишћавање ваздуха.

Литература:
  1. Nicholas P. Cheremisinoff N. (2002) Handbook of Air Pollution Prevention and Control, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-7499-7.
  2. Tiwary A., Colls J. (2010) Air Pollution, Measurement, modelling and mitigation, Routledge, London and New York, ISBN 0-203-87196-0
  3. Colls J. (1997) Air Pollution, An introduction, E & FN SPON, London, ISBN 0419 20650 7
  4. Boubel R.W., Fox D.L., Turner B.D., Stern A.C. (1994) Fundamentals of Air Pollution, Third Edition, Academic Press, An imprint of Elsevier, San Diego, USA
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања10
Практична настава20
Семинари30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти

DIMESEE-2: Dubrovnik International ESEE Mining School: Implementing innovations