Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Фундирање-одабрана поглавља

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Фундирање-одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Драгослав Ракић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Овладавање савременим нумеричким алатима за поптребе анализа интеракције темеља и тла при динамичким утицајима као и код тла подложних, бубрењу, скупљању, ликвефакцији.
Исход предмета:
Оспособљеност за коришћење савремених нумеричких метода и алата код анализа интеракције темеља и тла.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Фундирање на: слабоносивом тлу, колапсибилном тлу, експанзивном тлу; тлу подложном ликвефакцији;Темељи оптерећени динамичким оптерећењем. Одређивање њиховог граничног и дозвољеног оптерећења. Слегање динамички оптерећених темеља. Коефицијенти крутости тла у вертикалном правцу и одређивање понашања тла и темеља на основу њих. Коефицијенти крутости тла у хоризонталном правцу и одређивање понашања тла и шипа на основу њих.Побољшање темељног тла механичком и хемијском стабилизацијом. Побољшање темељног тла израдом шљунчаних шипова. Примена геосинтетике у фундирању. Примена методе коначних елемената и коначних разлика у фундирању. Примена савремених нумеричких програма у фундирању (нпр. Plaxis 8, Z-soil, Soilwision, и др.). Примена 2D и 3D анализе на потпорне конструкције, плитке и дубоке темеље.

Практична настава
Консултације, Аудио-визуелне презентације са примерима коришћења савремених софтверских алата; Семинарски рад и др.

Литература:
  1. С. Ћорић, 2008. Геостатички прорачуни, РГФ-Изградња, Београд., 460.
  2. Д. Миловић., М. Ђого, 2005. Грешке у фундирању, ФТН, Нови Сад.
  3. Bowles, J., 1996. Foundation anayzsis and design, McGrow-Hill.
  4. Das, B.M.,1984. Principles of foundation engineering, Brooks/Cole Engineering Division, Monterey
  5. Tomlinson, M.J., 1986. Foundation design and construction, The Pitman book, London
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна презентација, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти