Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика тла-одабрана поглавља

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Механика тла-одабрана поглавља
Предавачи:
проф. др Ласло Чаки
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: /
Циљ предмета:
Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.
Исход предмета:
Стицање основних знања из механике тла
Садржај предмета:

Теоријска настава
1. Модели тла; 2. Еластични модели; 3. Еласто-пластични модели; 4. Пластични модели; 5. Експериментално одређивање параметара модела; 6. Селекција параметара тла -калибрација модела; 7. Концепт критичног стања тла; 8. Основне теорије критичног стања; 9. Понашање тла пре лома; 10. Основни концепти теорије пластичности; 11. Анализа коначних елемената - консолидација, чврстоћа смицања, пермеабилност; 12. Посебни услови испитивања;

Практична настава
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.

Литература:
  1. Максимовић, М., 2008: Механика тла, АГМ њига, стр. 585
  2. S. Helwany, 2007: Applied soil mechanics with ABAQUS applications, Wiley, pp.385
  3. D.M. Wood., 2004: Geotechnical modelling, Spon Press, pp. 488
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553
  5. Бројна страна литература и Интернет
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит30
Усмени испит40

Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR30
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти