Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Механика незасићеног тла

Предавачи:
проф. др Гордана Хаџи-Никовић
Студијски програм:
Геотехника(III семестар -DOS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Изборни
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са основним принципима механике незасићеног тла
Исход предмета:
Примена принципа механике незасићеног тла у геотехничком инжењерству
Садржај предмета:

Теоријска настава
Незасићено тло - потреба за истраживањима и лабораторијским испитивањима, Предмет и циљ истраживања. Историјски развој механике незасићеног тла. Основна својства незасићеног тла: Физичка својства, Напонске променљиве (концепт стања незасићених средина), Сукција тла, Чврстоћа незасићеног тла. Конститутивне зависности незасићеног тла и њихове везе за механичким својствима незасићеног тла. Лабораторијска испитивања за одређивање механичких својстава незасићених тла. Примена резултата лабораторијских и теренских испитивања незасићених тла у геостатичким прорачунима: Геостатички прорачуни бочних притисака незасићених тла, Геостатички прорачуни граничних оптерећења незасићених тла, Геостатички прорачуни стабилности косина и падина у незасићеном тлу.

Практична настава
Вежбања прате материју са предавања. Израда рачунских задатака и семинарских радова

Литература:
  1. Гордана Хаџи-Никовић, 2005. Конститутивне зависности незасићених тла подручја Београда, докторска дисертација, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. D.G. Fredlund & H.Rahardjo, 1993. Soil mechanics for unsaturated soils, Wiley&Sons, New York
  3. D.G. Fredlund 1995. The scope of unsaturated soil mechanics: An overview, Keynote lecture. Proc.of the First Int.Conf.on Unsaturated Soils - UNSAT '95, Paris, France
  4. G.S.Guan, H.Rahardjo, L.E.Chon.:Shear Strength Equations for Unsaturated Soil under Drying and Wetting. Journal og Geotechnical and Geoenvironmental engineering, ASCE, April.2010
  5. Hadži-Niković, G., The influence of the grain-size distribution and soil structure on the unsaturated shear strength of loess sediments in Belgrade, central Serbia, Geološki anali Balkanskoga poluostrva 70, (83-91), Beograd, 2009.
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио-визуелне презентације, презентације семинарских радова, дискусије, консултације
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Писмени испит25
Усмени испит25

Предиспитне обавезе Поена
Активност у току предавања15
Практична настава15
Семинари20
Додатни услови оцењивања: -