Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Геотехника чврстог отпада

Студијски програм:
Геотехника (III семестар -DOS)
Назив предмета: Геотехника чврстог отпада
Предавачи:
проф. др Драгослав Ракић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: /
Циљ предмета:
Стицање напредних знања везаних за геотехничке карактеристике комуналног отпада. Упознавање са геотехничким параметрима неопходним за пројектовање санитарних депонија.
Исход предмета:
Оспособљеност за самостално анализирање геотехничких аспекта комуналног отпада. Стицање неопходних знања за научно-истраживачки и стручни рад из геотехнике комуналног отпада.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни показатељи физичког стања комуналног отпада; Геотехничка класификација комуналног отпада; Чврстоћа смицања комуналног отпада; Деформабилност комуналног отпада; Фактори који утичу на промену физичко-механичких карактеристика комуналног отпада (збијање, пузање, биодеградација, хемијске промене); Механизам слегаља комуналног отпада; Модели слегања комуналног отпада; Стабилност косина комуналног отпада; Носивост комуналног отпада; Конститутивни модели комуналног отпада; Конструктивни елементи комуналних депонија; Заштитини системи у основи комуналних депонија; Прекривни заштитни системи на комуналним депонијама; Опште о биореакторским депонијама.

Практична настава
Консултације, Аудио-визуелне презентације са примерима нестабилности на комуналним депонијама у свету, Примена савремених софтверских алата у геотехници комуналног отпада; Семинарски рад.

Литература:
  1. H. Qian., R. Koerner., D. Gray., 2002: Geotechnical aspects of landfill design and construction, Prentice Hall, pp.717
  2. H. August., U. Holzohner., T. Meggyes., 1997: Advanced Landfill liner systems, Thomas Telford, pp.389
  3. R.W. Sarsby., A.J. Felton, 2004: Geotechnical and Environmental aspects of waste disposal sites, Taylor & Francis, pp. 377
  4. H. Sharma., S. Lewis, 1994: Waste containment systems, waste stabiliyation, and landfills: design and Evaluations, John Wiley & Sons, pp. 587
  5. Бројна страна литература и Интернет
Метода извођења наставе:
Класична предавања, аудио–визуелна предавања, консултације, студијски истраживачки рад.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
Усмени испит60

Предиспитне обавезе Поена
OPO_DR40
Додатни услови оцењивања: -
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти